Wskazania ogólne do masażu

WSKAZANIA OGÓLNE DO MASAŻU KLASYCZNEGO


  Zlecenie lekarskie
 Masaż odchudzający i relaksacyjny
 Psychonerwice
 zaburzenia. statyki
 Masaż kondycyjny w sezonie martwym
 U dzieci z krzywicą  i HYPOTROFICZNYCH

   1. Zaburzenia czynności w układzie ruchu:
          * zablokowanie
          * nadmierna ruchomość
          * nieprawidłowe wzorce torebkowe
          * objawy przeciążenia poszczególnych odcinków mięśni
          * zaburzenia równowagi mięśniowej w ścięgnach i powięziach
          * niewydolność, niestabilność, przykurcze
          * niewłaściwe nawyki postawne, ruchowe i oddechowe
   2. Ostre i przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa i kończyn (również te związane z tzw „wypadnięciem jądra miażdżystego”)
   3. Bóle i zawroty głowy pochodzenia kręgosłupowego lub z udziałem czynnika kręgopochodnego.
   - niedowładzanik mięśniowy
   - rwa kulszowa
   - skolioza
   - kifoza oraz inne bóle powstałe w  wyniku stłuczeń,skręceń,wichnięć,przeziębień,          złamań,stresów....

 

Kontakty

"Image" Tczew

Jana Brzechwy 5, Tczew
58 531 87 26

58 531 87 26

Wyszukiwanie

Masaż

Pomoc Duchowa

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.
 

Efezjan 2:8-9


Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.Rzymian 10:9


Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.Rzymian 5:8

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Rzymian 6:23Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei.

1 Piotra 1:3Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.


Jana 3:16


 

 

www.stres.o7.pl

Turez Hotele

© 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Polska.d9b.eu

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode

POLSKA LOGO RU FORUM FAQ